Speculaasweekend 16- 17 November
 De weekends in augustus en september met het Slotfeest, de keramiektentoonstelling en Open Monumentendag waren een succes.  Hier nog enkele foto's om na te genieten.
Bruegel en de Molens
29 mei 2019
Op deze vijfde Molendag doken we in de wonderlijke wereld van de visionair Bruegel. We belichtten de geschiedenis van de molens langs de Mark adhv historisch kaartmateriaal, we  fietsten, wandelden, streekproducten proefden en we kozen de Bruegelbakker van 2019. 

De Pauwelbende was er op 5 januari
De luidruchtige Pauwelbende kwam langs met de “sledde”, een driewielkar om roggemeel op te halen om de daarop volgende weekend Pauwelbroodjes te rollen en te bakken.  Een evenement dat jaarlijks zelfs in winterse omstandigheden volk trekt.
De Pauwelbende en de omstaanders krijgen een jaarlijks doopsel met bloem.
De Pauwelviering zelf is de laatste zondag van januari in de Paulushoeve.

image-121003-pauwel2017.jpg