image-55249-molen munck.jpg?1452509509905
De oude watermolen voor 1948
Urbanus en de molen
image-55250-detail ferraris klein.jpg?1452509695928
Ferrariskaart 1777
image-55250-detail ferraris klein.jpg?1452509695928
De oude watermolen figuratieve kaart Kartuizers Herne 1773
image-55251-atlas buurtwegen knip 2.jpg?1452509745582
Atlas der Buurtwegen 1841
image-55257-de hefboom.jpg?1452509954022
Een hefboom naast de molen figuratieve kaart Kartuizers Herne 1773
image-55252-detail popp klein.jpg?1452509792213
Kaart Van Der Maelen 1846-1854
image-55259-foto 1950.jpg?1452510039152
Doorsnede en niveaubepaling Mark 1863
image-55253-vandermaelen 1846-54.jpg?1452509827802
Poppkaart 1842-1879
image-55274-foto 1950.jpg?1452510711724
foto van huidige molen rond 1950