Een molen met geschiedenis


Heetveldemolen aan de Mark in Tollembeek is een oude watermolen die nog steeds in werking is.  De molen behoorde tot het kasteel van HeetveldeDe eerste vermelding van de molen dateert van 1440.  In 2014 werd de Heetveldemolen erkend als “actieve molen” door het Molenforum Vlaanderen.  Er worden tal van activiteiten georganiseerd.

Komende activiteiten


Molendagen op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei. 

Zaterdag 27 mei:
- Om 13h geeft de molenaar een rondleiding in de molen. 
- Om 15h voorstelling van het boek: "Molens in Galmaarden" van Luc Cromphout en Hubert De Weerdt.
 
Zondag 28 mei
- Om 10h30 geeft de molenaar een rondleiding in de molen
- Van 13u tot 17u  duiken we onder in de wereld van het graan. Zowel voor landbouwers als voor consumenten zal er een boeiend programma zijn. We belichten de geschiedenis van het graan, geven teelt-technische uitleg, bekijken de economische kansen voor de lokaal verankerde graanproductie en gaan zelf aan de slag. We kneden deeg, bakken brood en proeven brood dat door verschillende bakkers en boerbakkers werd gemaakt.

Met het project Water en Wind gaan we de uitdaging aan om de lokale keten van graan en boer tot bakker en brood te herstellen. Kom mee proeven van het Pajotse brood van morgen!

Programma van de molendag "GRAAN" – zondag 28 mei 2017Zolder
Beneden Molen
Garage
Schuur
Binnenkoer
13u - 14u
Welkom
14u - 15u30
Netwerk Molenaar zoekt biograanteler
Workshop        Graan in moestuin
Workshop       Brood en Brood is 3
Kinderworkshop Broodjes bakken
Bar en hapjes
15u30-16u00
Pauzeren met de fanfare van St Pieters Kapelle
16u - 17u30
Netwerkmoment                                                                                           Het brood van de toekomst
Kindertheater        Boer traktor
17u30 - 18u00
SlotmomentWELKOM
Algemene welkom en introductie in het Graanverhaal door Jeroen Watté van Wervel.

WORKSHOP ‘BROOD EN BROOD is 3’
Broodproeverij en toelichting bij de ‘terroir’ van het brood.
Begeleid door Geert Yserbiet en Jeroen Watté.
Geert Iserbyt en Jeroen Watté nemen je mee in de wondere wereld van kwalitatief brood. Het overgrote deel van het brood dat we momenteel consumeren is immers het resultaat van industriële processen. Dat begint al bij de rassenkeuze van de granen en zet zich verder in de teeltwijze, de wijze van malen, de deegbereiding en het uiteindelijke bakproces. Maar er is een veel grotere kwaliteit en diversiteit aan broden mogelijk dan wat we doorgaans kennen. Boer, molenaar en bakker kunnen samen werk maken van een duurzame en kwalitatieve graanketen met als resultaat een brood dat in vele opzichten naar meer smaakt.
Geert en Jeroen zijn beiden al geruime tijd begaan met het thema brood. Jeroen werkt voor Wervel vzw en raakte na het bezoeken van boeren en bakkers in binnen- en buitenland zo geïnspireerd dat hij de blog www.minderenbeterbrood.be begon over: "Experimenteren van boer tot bakker." Geert ontwikkelde als opleidingscoördinator bij vzw Landwijzer een cursus rond kwalitatief brood bakken in samenwerking met De Zonnekeuken en bezoekt jaarlijks het biologisch graanonderzoekscentrum dat verbonden is aan de boerderij Dottenfelderhof in Duitsland. Samen organiseerden ze al eerder een kwalitatieve broodproeverij. Beiden delen dan ook graag hun passie voor het betere brood en hebben er een uitgesproken mening over. Hete hangijzers als gluten en broodverbeteraars gaan ze niet uit de weg. Om hun passie tast- en proefbaar te maken, leggen ze in de workshop verschillende broden naast elkaar die nauwkeurig be- en geproefd worden. Verruim je kennis over brood in al zijn diversiteit! Een boeiende uitwisseling over 'les gouts et les couleurs' van brood als het resultaat van individueel vakmanschap en een 'produit du terroir’!

NETWERKMOMENT ‘MOLENAAR ZOEKT BIO GRAANTELER’
Netwerkmoment voor biologische en gangbare akkerbouwers en groentetelers rond het thema van biologische graanproductie.
Begeleid door Tijs Boelens, boer bij de Groentelaar en medewerker Graan in het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei
Aanleiding voor dit netwerkmoment is de concrete vraag vanuit de CVBA Flietermolen in Tollenbeek: Julian Still van Flietermolen is op zoek naar biologisch geteeld graan uit Pajottenland of Vlaanderen. Op het netwerkmoment kaderen we deze vraag binnen de ruimere Vlaamse/Belgische context en gaan we in gesprek met experts op vlak van teelttechniek, afzet en omschakeling.
14u –Inleiding door Gunter Coppens – Voorzitter Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
14u15 – Julian Still (cvba Flietermolen)
Het economische verhaal van de Flietermolen en de vraag naar biologische tarwe.
14u35 – Karel Dewaele (Inagro - Onderzoeker en voorlichter biologische akkerbouw & groenten)
Het teelttechnische aspect van bakbare tarwe. Stand van zaken rond populatie-veredelde tarwe en het verschil met de conventionelere uitgangsmaterialen.
14u55 – Paul Verbeke (Bio Zoekt keten/ BioForum)
De economische perspectieven van baktarwe in het Pajottenland in het ruimere economische. Ook praktische zaken zoals beschikbaarheid biologisch zaad komt aan bod.
15u15 – Netwerkmoment en gelegenheid tot het bevragen van de aanwezige experts
Julian Still: CVBA Flietermolen
Lieven Delanote – Inagro afdeling bio: teelttechnische aspecten
Paul Verbeke - Bio Zoekt keten/ BioForum: afzetmogelijkheden
Sander Van Haver - Bio zoekt boer – vragen omtrent omschakeling.

WORKSHOP ‘GRAAN IN DE MOESTUIN’
Hoe ga je te werk als je graan in de moestuin gaat verbouwen?
Begeleid door Axel Colin, Li Mestère.
Axel is één van de grondleggers van het zuid-Waalse netwerk Li Mestère wat “de mengeling” betekend in de Gaumse taal. Als bakker en moestuinier heeft hij tal van graansoorten vermeerderd in zijn moestuin. In het netwerk van Li Mestère is dit vermeerderen van groot belang. Naar een oud gebruik zaaien de boeren immers een aantal graansoorten tezamen in. Een belangrijk aspect hierin is dat er verschillende soorten zijn om als uitgangsmateriaal te dienen. Door de standaardisatie van onze graanrassen en de monopolies in de zadenwereld is er een ware soorten-erosie opgetreden. Veel oude cultuurvariëteiten gingen verloren en de soorten die nog bestaan zijn slechts beperkt aanwezig in databanken van universiteiten. Door deze variëteiten uit de zaaddatabanken te betrekken slaagden de moestuiniers van ‘Li Mestère’ erin om die oude variëteiten nieuwe leven in te blazen. Wat begon met een handvol graan werd in de moestuinen een hoeveelheid die voor de boeren uit het netwerk in het volle veld bruikbaar was.
Maar hoe doe je dat nu? Hoe ga je te werk als je graan in je moestuin gaat verbouwen? Hoe voorkom je vogelvraat en hoe hou je onkruid onder de knoet? Axel vertelt hier graag over. In Wallonië heeft hij al een lespakket uitgewerkt rond dit thema en nu zet hij – als perfect tweetalige lesgever - hiermee voet op Vlaamse bodem. De publicaties worden in het Nederlands aangeboden.

KINDER WORKSHOP BROODJES BAKKEN
We maken kennis met alle stappen van graan tot brood.
Begeleid door Leen Van de Weghe, Werner Godfroid en Lieve …

KINDER THEATER BOER TRAKTOR
Boer Traktor ontdekt vreemde toverzaadjes op zijn veld. Luister, zing, dans en lach mee met deze leuke boer en zijn gekke groenten.
Door Alina Pralina

NETWERKMOMENT ‘HET BROOD VAN DE TOEKOMST’
Boer, bakker en molenaar ontmoeten elkaar rond de korte keten van graan tot brood.
Begeleid door Boerenforum.
Bakkers, moestuinders en boer- en boerinnen worden ondergedompeld in de wereld van de biologische graanteelt, de vermeerdering van zaaigoed en de fermentatie van deeg. Daarna is het tijd om de koppen samen te steken.
We willen een robuuste graanketen uitbouwen in onze regio – dat kan Pajottenland, Markvallei en Vlaanderen zijn. We willen de verhalen horen van het netwerk van ‘Li Mestère’ en we blikken ook vooruit naar het graancongres op 22 en 23 juni in de Gaume.
Ook in Vlaanderen bestaat de goesting in een eerlijke keten voor lekker brood waar de boeren, de bakkers en de molenaars elkaar ontmoeten. Bovendien biedt de Flietermolen een rechtspersoon – CVBA – en een infrastructuur aan waarin dit verhaal op zijn plaats is.
Doe je mee? Ben je bakker, moestuinder, boer of verbruiker en wil je mee bouwen aan dit netwerk? Kom langs op de Heetveldemolen op 28 mei en neem deel aan de opbouw van de graanketen en de toekomst van ons brood. Tot dan!


“Het zaaizaad wordt gewogen in de hand, voor het aan de aarde wordt toevertrouwd. In de zwaai van de voorarm belooft elke graankorrel een veelvoud van zijn oorsprong terug te geven” … (Brood haal ik uit de nachtwinkel, voedingsmiddelen draag ik in een plastiekzak. Dat die dingen uit de grond komen?)
-Twee fragmenten uit De welgezinden van Permeke, Bert Popelier-

Locatie: Heetveldemolen, Munkbaan 1, 1570 Tollembeek.
Parkeren op de Markt van Galmaarden. Daar staat de weg naar de molen aangeduid met pijltjes (1 km).

Meer info:

Inschrijvingen en programma-update op www.waterenwind.be Facebook evenement: www.facebook.com/events/798758390276882 Lien Urmel, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, lien@pajot-zenne.be, 0485 689 597 Achtergrondinformatie over deze molendag vind je in Pajot Zenne magazine lente 2017 (p 10-12):
www.pajot-zenne.be/publicaties/pajot-zenne-magazine/6932

Met steun van Europa, Vlaanderen en Provincie Vlaams-Brabant.
Pajottenland+, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
: Europa investeert in zijn platteland.
Vlaamse overheid: draagvlakproject natuur-landbouw.

Zin in een bezoek?
Op afspraak gidsen wij u graag rond in dit mooie erfgoed.  Neem contact met ons op via email of het contactformulier op deze website.

Molens en landschap.  Breugelbrood voor het Pajottenland.

Het project is een samenwerking tussen regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de Erfgoedcel “Pajottenland & Zennevallei” en Heetveldmolen vzw.   De thema's waar rond gewerkt wordt zijn Graan, Molens, De Mark en Bakovens.  Project met steun van Europa, Vlaanderen en Provincie Vlaams-Brabant. 

image-120581-banner_P.jpg

links:
www.oostvlaamsemolens.be
www.molenverenigingpajottenland.be
www.onroerenderfgoed.be